Technologia rur kapilarnych BioClina

Maty BioClina z rur kapilarnych osadzone w warstwie powierzchniowej podłóg, ścian i sufitów tworzą łatwo regulowane powierzchnie chłodzące i grzejne

System BioClina składa się z: mat wykonanych z rur kapilarnych, rur rozprowadzających z kształtkami do zgrzewania, rozdzielaczy
zasilajacych i powrotnych, z regulatorami modułu oddzielania obiegów pierwotnego od wtórnego.

> charakterystyka systemu

> grupy systemowe