Pełną informację techniczną na temat produktu

W przypadku zainteresowania produktami oczekujemy na kontakt
z nami i przesłanie następujących danych aby przedstawić
Państwu nasza ofertę:
- rzuty i przekroje budynku
- wyliczone zapotrzebowania ciepła i chłodu pomieszczeń
lub całego budynku
- stanu zaawansowania robót na budowie
- źródła ciepła i chłodu, temperatury zasilania i powrotu

Po otrzymaniu w/w danych prześlemy Państwu ofertę na:
- wykonie szczegłówego projektu ułożenia mat Bio-Clina
rur łączących pionów, lokalizacji rozdzielaczy, systemu rozdzielenia
obiegów, układu sterowania i regulacji
- projekt źródła ciepła i chłodu o ile nie jest dotychczas rozwiązane
- dostawę kompletu materiałów i ilustracji do wykonania instalacji

Po otrzymaniu zamówienia zapewniamy Państwu:
- opracowanie projektu
- dostawę kompletu materiałów i urządzeń
- wykonanie lub nadzór nad montażem

Współpraca:
- szkolenia dla firm wykonawczych, oraz wynajem lub sprzedaż narzędzi
- szkolenia dla projektantów
- korzystne warunki współpracy dla redystrybutorówZapytanie ofertowe
kubatura i powierzchnia pomieszczenia
wyliczone zapotrzebowania ciepła i chłodu pomieszczeń lub całego budynku
stan zaawansowania robót na budowie
źródła ciepła i chłodu, temperatura zasilania i powrotu

Nadawca:

imię i nazwisko

e-mail

* nazwa firmy

* adres

* telefon

* fax
* opcjonalnie

Powyższe dane przeznaczone są do wyłącznej wiadomości BioClina Polska