Clina Maty grzewcze i chłodzące są produkowane na nowoczenych urządzeniach i wytwarzane z wysokiej jakości materiałów.
Poprzez kontrolę jakości naszych produktów oraz poprzez ubezpieczenie u największych Ubezpieczycieli udzielamy przy montażu wynonanym przez uprawnione firmy 10 lat gwarancji od daty dostawy dla przypadków:
1. Zamiana mat Clina w przypadku wad materiału w każdej ilości
  na pełnowartościowy towar
2. Zastępstwo Ubezpieczyciela w szkodach osobowych i rzeczowych
  do wys 5 mln euro
3. Pokrycie kosztów demontażu i montażu w przypadku wad
  materiału w matach Clina do wysokości 250 000 euro

Wyłączone z odpowiedzialności są:
- niefachowy montaż i instalacja
- zastosowanie mat w celu nie przewidzianym w zakresie stosowań
- zastosowanie komponentów niezalecanych lub niedozwolonych
  przez producenta

Gwarancje są udzielane przez producenta
Clina Elementy Grzewcze i Chłodzące Berlin