Zalety i korzyści wynikające ze stosowania
systemu BioClina techniki rur kapilarnych

Systemu BioClina od ogrzewania poprzez klimatyzację wnętrz, dzięki właściwościom opartym o technikę rurek włoskowatych (kapilarnych), zapewnia:

Oszczędne zużycie energii do ogrzewania
Przy niskiej temperaturze zasilania także przy dużych spadkach temperatur zewnętrznych zużycie energii cieplnej jest znaczne zmniejszone - osiągana jest wysoka wydajność cieplna, co pozwala na stosowanie alternatywnych źródeł ciepła przez cały rok - wykorzystując energię słoneczną, pompy ciepła lub ciepło odpadowe.

Szybką regulację temperatur w ogrzewanych pomieszczeniach
Elementy robocze systemu BioClina do zamontowania wymagają niewielkiej przestrzeni, zarówno do ogrzewania jak i chłodzenia, mimo to zapewniony jest najwyższy komfort regulacji temperatur, dzięki umieszczeniu elementów roboczych bezpośrednio pod pokryciem podłogi względnie pod tynkiem ścian lub osłon ozdobnych (wykończeniowych). System BioClina reaguje bardzo szybko. Przestawienia zadanej wartości prowadzą do odczuwalnych zmian już po kilku minutach.

Ogrzewanie i chłodzenie w jednej instalacji
Zainstalowane elementy systemu BioClina - mat grzewczych poprzez rozdzielacze czynnika grzewczego względnie chłodniczego, dzięki niewielkiej różnicy między temperaturą zasilania a temperaturą powierzchni w pomieszczeniach, pozwalają uzyskać odpowiedni klimat we wnętrzu podczas wszystkich pór roku.

Oszczędność miejsca pod instalację
Małe gabaryty przekroju poprzecznego elementów grzewczych od 4 - 5 mm zapewniają możliwość zabudowy zarówno w starych, modernizowanych jak i nowych budynkach. Na podłodze, ścianach i sufitach. Ponadto maty systemu BioClina pozwalają na optymalne dopasowanie ich do każdej powierzchni bez względu na kształt.

Montaż
Szybka i niezawodna technika montażu elementów grzewczych BioClina.
Maty z rur kapilarnych są giętkie (elastyczne) dzięki czemu dopasowują się do każdej powierzchni bez względu na kształt. Zapewnia to projektantom i architektom dowolność ukształtowania formy budynku, pomieszczeń itp.
Grubość elementów grzewczych 4 - 5 mmm pozwoliła uzyskać mały ciężar maty - z wodą około 900 g / m2, co nie wymaga specjalnych konstrukcji nośnych. Połączenie ze sobą elementów kolejnych elementów grzewczych wykonane jest metodą wielokrotnie sprawdzonej techniki zgrzewania polidyfuzyjnego lub przez nasuwane gotowe elementy złączne. Połączenia zgrzewane względnie połączenia wtykowe pozwalają na szybki i pewny (bezpieczny) montaż.

Niezawodność systemu BioClina
Włoskowate maty systemu BioClina wykonane są z wysokojakościowych rurek polipropylenowych w najwyższym standardzie, z dużym współczynnikiem bezpieczeństwa (co gwarantuje trwałość i długowieczność instalacji). Każda mata (element grzejny) jest po wykonaniu kontrolowana - zanurzona w wodzie i poddana działaniu ciśnienia 20 [bar] w czasie pół godziny - kontrola ewentualnych nieszczelności połączeń elementów grzejnych (kapilar). Ciśnienie 20 [bar] jest 10 razy większe od ciśnienia roboczego. Po montażu na placu budowy cały instalowany system jest jeszcze raz poddany próbnemu ciśnieniu 10 [bar].

Układ samoodpowietrzający
W rurce kapilarnej, dzięki jej małej średnicy, występuje małe napięcie powierzchniowe czynnika grzewczego lub chłodniczego, zapewnia to samoodpowietrzenie całego układu.

Punkt rosy - zabezpieczenie
Przy zastosowaniu systemu BioClina do ogrzewania i chłodzenia pomieszczeń to należy zamontować 2 kanałowy układ regulacyjny z czujnikiem punktu rosy, kontrolujący zadaną wartość 50% wilgotności względnej powietrza w pomieszczeniu, aby nie dopuścić do kondensacji wody.
Ekologia
System BioClina dzięki matom z rurkami kapilarnymi umieszczonymi równolegle obok siebie w odległości 15 mm zapewnia równomierne rozłożenie temperatury na ogrzewanej powierzchni w porównaniu z innymi systemami. To zapewnia maksymalnie równomierne wypromieniowanie energii cieplnej o 3°C wyższej niż temperatura powietrza w ogrzewanym pomieszczeniu. Dając duże oszczędności energii przy równoczesnym wysokim komforcie cieplnym.
Dalsza oszczędność energii osiągnięta zostaje dzięki zastosowaniu pomp obiegowych o małej mocy elektrycznej.

Elementy konstrukcyjne systemu BioClina - maty z kapilarami oraz kolektory zbiorcze wykonane są z materiałów nie szkodliwych dla środowiska, wolne od jakichkolwiek emisji substancji szkodliwych zanieczyszczających powietrze lub ścieki.
Zarówno zużyte wyroby jak i odpady poprodukcyjne nadają się w 100% do recyklingu i następnie mogą być ponownie przetworzone. Zużycie energii do ponownego otrzymania pełnowartościowego tworzywa PP wynosi tylko 12-15% energii potrzebnej do otrzymania miedzi względnie aluminium.
Maty grzewcze systemu BioClina po selektywnej segregacji, przy niewielkim nakładzie inwestycyjnym mogą zostać poddane recyklingowi dając jednocześnie pełnowartościowy surowiec do ponownego wykorzystania. Takie działanie spełnia wymagania ustaw o obiegu surowców i ich ponownym wykorzystaniu.

Ekonomia
Dzięki możliwości zastosowania niskich temperatur zasilania instalacji z systemem
BioClina najbardziej efektywne staje się wykorzystanie odnawialnych źródeł energii takich jak kolektory słoneczne, pompy ciepła, a także kotły kondensacyjne o sprawności powyżej 100%. Poniesione nakłady inwestycyjne zwracają się poprzez korzystanie z bezpłatnej energii słonecznej zakumulowanej w ziemi.